Bedrift

Bedrift : Naprapat og Helse

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemeldinger og uføretrygd. Vi inngår avtaler etter bedriftens ønsker! Det være seg behandling på bedriften, eller rask tilgang til behandling på vårt kontor.

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering. Arbeidsskader er en stor utgift framfor alt regnet i menneskelige lidelser, men også bedriftsøkonomisk.

Bedriftsavtale

Klinikkavtale:
Dine ansatte vil altid bli prioritert først, og vi tar dere inn til konsultasjon innen 24 timer.

Behandling på bedriften:
Ute på bedriften har dere fordelen av at de ansatte ikke trenger å bruke tid på å reise til klinikken. Det eneste vi trenger er et rom. Vi tar med oss benk.

Vi vet at:

  • Nesten 50 % av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager
  • Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til uføretrygd
  • Arbeidstakeren er bedriftens viktigste ressurs
  • Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid, fysisk som psykisk, er en lønnsom investering.

Ta kontakt for et uforpliktende møte!

Det lønner seg å ta vare på sine ansatte!