Bilde - Beinhinnebetennelse – Medialt Tibialt Stressyndrom

Beinhinnebetennelse – Medialt Tibialt Stressyndrom

Medialt tibialt stresssyndrom (MTSS), bedre kjent som beinhinnebetennelse, er en overbelastningsproblematikk som gir smerter på innsiden av skinnbenet (Tibia).

Hva er medialt tibia stressyndrom?

Tilstanden gir diffuse smerter langs innsiden av skinnbenet, som gjerne avtar litt underveis i oppvarmingen. Etter endt trening og dagen etter er det vanlig å oppleve mer smerter. I noen tilfeller kan noen også oppleve at smertene varer i flere dager, spesielt etter harde treningsøkter. Denne problematikken rammer oftest aktive personer, særlig personer som driver med løps- eller hoppidretter som f.eks håndball, volleyball, tennis, friidrett og fotball.

Smertene stammer ikke fra en betennelse

De fleste har nok hørt om beinhinnebetennelse, og som navnet tilsier så har man tenkt i mange år at smertene stammer fra en betennelse i beinhinnen på innsiden av leggen. Denne teorien har man for en stund tilbake gått vekk i fra. Forskning på denne problematikken avdekket at det ikke finnes noen beinhinnebetennelse hos disse pasientene.

Trolig årsak til disse smertene, er en stressreaksjon i benet. Skinnbenet utsettes for store krefter når vi går, løper og hopper. Ved store endringer eller vedvarende høy belastning uten tilstrekkelig restitusjon så kan det føre til en stressreaksjon i skinnebenet. Belastningen som skinnebenet utsettes for er størst i det område hvor denne problematikken befinner seg, de nederste 2/3 av leggen. Grunnen til at akkurat denne delen av skinnebenet er utsatt, er fordi denne delen blir utsatt for store bøyekrefter ved belastning av benet.

Hva øker risikoen for å denne plagen?

Vedvarende høyt treningsintensitet, ny aktivitet og økt treningsintensitet er tydelige faktorer som øker risikoen for å få beinhinneproblematikk. Kvinner er også mer utsatt enn menn. En av flere årsaker til det er at kvinner har i gjennomsnitt et tynnere skinneben, som gjør at det tåler bøyekreftene dårligere. Tidligere løpeskader eller at man har hatt beinhinneproblematikk tidligere gir en økt sannsynlighet for å pådra seg denne problematikken. Høy vekt og BMI kan faktorer som spiller inn i utviklingen av MTSS, trolig fordi det skaper større belastning på skinnebenet. Man har også sett at noen biomekaniske forhold kan gi økt risiko.

Hva gjøres for å få bukt med plagene?

MTSS er som nevnt tidligere en overbelastningsskade og ikke en betennelse som tidligere antatt. Betennelsesdempende medikamenter har derfor ingen betydelig effekt på denne tilstanden. Behandlingen for MTSS er primært rehabilitering og målet er å øke toleransen og forebygge for nye skader.

Klikk her for relevant lesning om trening og smerter.

Referanser:
1. https://www.mtss.no/
2. Brukner P, Khan K. Brukner & Khan´s Clinical Sports Medicine 4th ed.