Cervikogen hodepine

Cervikogen hodepine er en ensidig hodepine der man har klare holdepunkter for at smertene stammer fra nakken. Denne type hodepine er vanligere hos kvinner enn hos menn.

Årsak til Cervikogen hodepine

Smertene kan stamme fra flere strukturer i nakken, men ofte skyldes det nedsatt bevegelighet i øvre del av nakken eller brystryggryggen. Dette kan skyldes forandringer, skade eller sykdom i området, men oftest stammer det fra ensformig belastninger og holdningsproblematikk. Smertene kan også stamme fra mellomvirvelskivene, blodårene og nervene i nakkeområdet.

Symptomer

Nakkehodepine (oftest) ensidig og smerten starter som regel i nakken med utstråling mot det ene øyet eller tinningen, der den er mest intens. Den kan fremprovoseres av nakkebevegelser eller trykk på strukturer i nakken. Man kan også oppleve smerter mot skulder og arm på samme side. Styrken varierer, men pasienter med denne type hodepine opplever normalt konstant smerte. Anfallene kan vare i flere døgn.

Vurdering

Det foretas en grundig anamnese og undersøkelse. Karakteristisk for sykehistorien er ensidig hodepine som ofte avhenger av hodestillingen eller bevegelser i nakken. Undersøkelse viser ofte nedsatt bevegelse i øvre nakkeregion med stram omkringliggende muskulatur. Trykk på disse strukturene reproduserer ofte hodepinen. Bildeundersøkelse av hjernen eller nakken er sjelden nødvendig.

Behandling

Instruksjon i avspenning og riktig bruk av nakke og rygg er viktig. De fleste pasienter vil ha god nytte av et treningsprogram som er tilpasset den enkeltes fysikk og nivå. Manuell behandling gjøres for å redusere smerte og bedre funksjon.

Avspenningsøvelser, samt variert fysisk aktivitet anbefales. Se på, og evt, korrigere arbeidsstillingen din slik at du unngår unødvendig belastning på nakke og rygg.

Forebygging

  • Unngå ensidig bruk av nakken, som for eksempel å sitte med hodet i en vridd stilling over tid.
  • Avspenningsøvelser
  • Variert fysisk aktivitet
  • Tilrettelegging på arbeidsplassen

 

Tilbake til Diagnoser