Korsbåndskader

I knærne finnes to korsbånd, et fremre og et bakre. De befinner seg inni kneet og rollen korsbåndene har er å stabilisere kneet i bevegelse. Det fremre forhindrer fremover glidning av leggbenet mot lårbenet, og det bakre forhindrer en bakover glidning av leggbenet mot lårbenet. Korsbåndskader regnes som alvorlige kneskader og det tar flere måneder før man kan gjenoppta normal aktivitet.

Forekomst

Det er vanligst å skade det fremre korsbåndet. Årlig forekommer det ca 5-10 skader per 10.000 innbygger i Skandinavia. Den idretten hvor det forekommer hyppigst er i håndball, og hvor kvinner skades 3-5 ganger hyppigere enn menn. Til sammenligning er ca 1 av 10 korsbåndskader av det bakre båndet.

Symptomer

Bildet er hentet fra skadefri.no
Bilde er hentet fra skadefri.no

Skade på det fremre korsbåndet gir som regel kraftige smerter og rask hevelse. Skade på det bakre gir også sterke smerter, men hevelsen framtrer ikke like raskt. Kraftig vridning i kneet eller kraftig traume mot knærne er skademekanismene som kan lede til skade på korsbåndene.

Undersøkelse

I tilfeller hvor det finnes mistanke om skade på noen av korsbåndene, gir symptomer og klinisk undersøkelse kort tid etter skadetidspunktet mistanke om diagnosene. Klinisk undersøkelse etter at det har gått 24-48, gir ofte begrenset informasjon. Det er fordi at kneet hovner opp i tillegg til muskelspenninger som oppstår for å beskytte kneet. Dermed kan kliniske tester i dette tidsrommet gir feilaktige svar. Skaden bør undersøkes med MR for å kunne bedømme skadeomfanget.

Behandling

Behandlingen består av rehabilitering og eventuell operasjon. En kirurgisk rekonstruksjon av korsbåndet avhenger av kravet som pasienten har på kneet sitt og hvilke ledsagende skader som foreligger. Rehabiliteringen består av styrke, bevegelighet og sansemotorikk. Return to play kan skje etter minimum ni måneder, men anbefalt i Norge er vente opp mot et år.

Lurer du på hvordan du skal håndtere akutte muskel- og skjelettskader? Klikk her for å lese mer.