Bilde - Frossen Skulder (Frozen Shoulder)

Frossen Skulder (Frozen Shoulder)

Frossen skulder (frozen shoulder på engelsk), innebærer det navnet tilsier, at en av skuldrene blir stiv av betydelig karakter.

Bakgrunn

Frossen skulder (frozen shoulder) rammer oftest personer i aldersgruppen 40-60 år, og det er oftest kvinner som får det. Diabetes, lidelser i skjoldbruskkjertelen, traume mot skulderen og inaktivitet er faktorer som gir økt risk for å få frossen skulder. Men denne plagen kan også oppstå spontant, uten spesiell årsak. Hvilket betyr at i noen tilfeller vet man ikke hvorfor skulderen plutselig stivner til.

Symptomer

Tilstanden utvikler seg ofte sakte og debuterer smygende med tiltagende smerte og stivhet i skulderleddet. Mange har kraftige smerter i hvile- og nattesmerter i perioden 3-12 måneder. Undersøkelse av bevegelsen i skulderen gir mistanke om diagnosen. Ut i fra erfaring, bruker pasienten å oppsøke hjelp etter at det har gått noen uker uten at det har blitt noen spontan bedring. Undersøkelsen viser ofte klar nedsatt bevegelse innover- og utoverrotasjon og når man løfter armen ut til siden. Ultralydsundersøkelse av kyndig personell bruker å være en bra undersøkelse for å bekrefte diagnosen.

Prognose

Det tar i gjennomsnitt 1,5 år før denne tilstanden blir bra igjen. Man ser at prognosen kan variere mellom 1-3 år. Prognosen deles opp i tre faser. Første fase er smertefasen og kan vare opp mot 9 mnd. Andre fase er stivhetsfasen og kan vare opp mot 18 mnd. Siste fasen er tilhelningsfasen. Har opplever man gjerne mindre smerter, men fortsatt betydelig stivhet. Stivheten vil gradvis avta i denne perioden, og de fleste har fått tilbake full bevegelse etter 2-3 år.

Behandling

Forskning på behandling for frossen skulder, har ikke kunne vise at noen behandling er med på å forkorte sykdomsforløpet. Bortsett fra kirurgi. Man har sett at kortisonsprøyter kan være effektivt for å lindre smertene, spesielt i starten av forløpet. Manuell behandling og medikamenter kan også ha lindrende effekt. Øvelser er anbefalt å komme i gang med så fort det er akseptabelt i forhold til smertene.

Klikk her for å lese om andre diagnoser

Referanser:

  1. Cho CH, Bae KC, Kim DH. Treatment Strategy for Frozen Shoulder. Clin Orthop Surg. 2019;11(3):249–257. doi:10.4055/cios.2019.11.3.249
  2. https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/skulder-og-overarm/kapsulitt-frossen-skulder/?page=1
  3. https://www.painscience.com/tutorials/frozen-shoulder.php
  4. Brukner P, Khan K. Brukner & Khan´s Clinical Sports Medicine 4th ed.