Jumpers Knee

Jumpers Knee (Patellar Tendinopati) er smerte lokalisert til senen som går mellom skinnbenet og kneskålen. Dette forekommer oftest hos idrettsutøvere som bedriver idretter som innebærer mye hopping, derav navnet Jumpers Knee. Men dette er også et problem som kan ramme «vanlige» personer. Ofte som følge av aktivitet som inneholder mye retningsforandringer og/eller påfører mye belastning på senen som f.eks løping i nedoverbakke. En vanlig årsak at man har påført en for høy belastning på senen som den ikke er vant med. Hos barn og unge i vekstfase, kan lignende smerter komme av en diagnose kalt Sinding Larsen. Les videre om det her.

Symptomer

Vellokaliserte smerter til senen i underkant av kneskålen. Senen kan i noen tilfeller være fortykket. Økt smerte ved hopping, retningsforandringer og ved nedbremsing av en bevegelse som involverer kneet. Vanlig å oppleve at kneet er stivere og vondere på morningen. Ømt under oppvarming, som letter utover i økta, for å bli vondt igjen etter endt aktivitet.

Undersøkelse

Reproduksjon av smerte under belastning gir økt mistanke om diagnosen. Dette kan videre utredes med ultralyd eller MR for å bekrefte diagnosen. Det skal også nevnes at MR og ultralyd ikke er anbefalt som eneste undersøkelse. Opptil 50% av utøvere innen idretter som påfører stor belastning på patellasenen som f.eks volleyball og basketball har forandringer i senen uten at det er symptomgivende.

Behandling

En viktig faktor er belastningsstyring -og reduksjon i startfasen av rehabiliteringen. Hvile uten aktivitet og belastning er absolutt ikke anbefalt, man er avhengig av noen form for belastning for å opprettholde senens styrke, funksjon og kondisjon. Men initialt redusere den belastningen som påfører størst belastning på senen. Videre jobber man med opptrening av muskulatur i hele benet, og gradvis eksponering for mer belastning vil senen tilpasse seg å tolerere dette bedre i framtiden. Samtidig analyseres teknikk og biomekanikk, for å se om det kan gjøres endringer slik at belastningen absorberes jevnere i hele benet. Underveis for å hjelpe til med smertelindring kan manuell behandling og trykkbølge være hjelpsomt.