Labrumskader

Hofteleddet dannes av en leddkule (lårbenet) og leddskål (acetabulum). Hofteleddet er et ganske bevegelig ledd som stabiliseres av en leddkapsel, en rekke muskler og en bruskkant (labrum). Labrum forlenger bruskskålen og stikker noen millimeter ut fra hofteskålen. Labrums funksjon er å gjøre hofteskålen litt dypere og dermed mer stabil.

Skade på labrum sees relativt ofte i den aktive populasjonen. Omlag 20% av de med hofte/lyskesmerter stammer fra en labrumskade. Ca 50% av pasienter med mekaniske symptomer og smerter kommer fra det samme. Studier har også vist at det er stor andel av labrumskader hos asymptomatiske pasienter, spesielt etter hvert som man blir eldre. Dette føyer seg inn rekken av mange andre tilstander som omhandler muskel- og skjelettsystemet, smerter er ikke alltid lik graden av skade.

Årsaker

Ekstra benvev på lårbenet i nærhet av leddkulen og/eller rundt hofteskålen (tilstand kalt FAI), hoftedysplasi, repetativt vridning og bøying i hoften, kraftige bevegelser med belastning og traumer kan være risikofaktorer for labrumskader. Ved FAI kan dette skape økt innklemning i hoften ved ulike bevegelser og ved hoftedysplasi kan det oppstå økte skjærekrefter i de ytre delene av leddet. Det er vanligst med skader av labrum på framsiden av hoften.

Klassifisering

Labrumskader deles oftest inn i type 1 og type 2 skader. Type 1 er av labrum løsner litt fra acetabulumskanten. Type 2 skader innebærer en ruptur i selve labrum. Lokalisasjonen av skader i forhold til hvor god blodforsyningen er påvirker tilhelingen av skaden og den hvilke tiltak som er mest fornuftige.

Symptomer

Pasienten opplever ofte mekaniske symptomer som låsningsfenomen, klikking og at hoften «svikter». Smertene sitter oftest på framsiden av hoften, men kan forekomme i på baksiden i setesregionen også.

Undersøkelse

Klinisk undersøkelse gir mistanke om diagnosen, men kliniske tester er i gode nok for å fastslå diagnosen. MR en kan vise labrumskader, men hofte artroskopi er den beste måten å undersøke for å bekrefte diagnosen.

Behandling

Konservativ behandling testes alltid ut før eventuell operasjon. I starten har man fokus på å redusere smerte og avlaste leddet. Repetitiv fleksjon, abduksjon, adduksjon og rotasjon i ytterposisjoner bør unngås i en periode. Videre skyves fokus på å gradvis belastet ledd mer og mer. Mye ekstensjon i hoften øker belastning på framsiden av hoften. Endring av gangmønster kan derfor være hjelpsomt.