Meniskskader

I kneet har vi to menisker, en på utsiden (lateral) og en på innsiden (medial). Meniskene i kneet er halvmåneformede skiver som består av fiberbrusk. Meniskene fungerer som støtdempere, tilrettelegger for bevegelse og bidrar med stabiliteten i kneet.

Akutte Meniskskader

Akutte meniskskader skjer når skjærekreftene og kompresjonen som genereres i kneet når det bøyes sammen med rotasjon av lårbenet overstiger vevets evne til å motstå disse kreftene. Skader på den mediale menisken er vanligere enn på den laterale. Grunn til det er at den mediale menisken er festet til leddkapselen som sitter rundt kneet, som gjør den mindre mobil sammenlignet med den laterale menisken.

Meniskskader som gir blødning og hevelse er perifere og reparerbare fordi sirkulasjonen er god i de ytre delen av menisken. Men de perifere skadene er sjeldnere. Vanligste skadene er radiære eller horisontale rupturer. Disse gir oftest ikke blødninger, men smerte og hevelse på grunn av en lokal synovitt (betennelse av leddflaten). Den perifere riften kan lede til en bøttehankruptur, som ofte gir låsning i ekstensjon men egner seg godt for reparasjon.

Symptomer

Meniskskader kan oppstå akutt eller gradvis. Gradvise skader, også kalt degenerative meniskskader, er vanligst hos den middelaldrende og eldre populasjonen og i de fleste tilfeller gir de ingen symptomer. Ofte fanges disse opp ved en tilfeldighet på MR og det lite forskning som viser at disse degenerative forandringene er årsaken til knesmerte.

Akutte smerter oppstår som nevnt tidligere, ofte i sammenheng med rotasjon i kneet mens foten står stille hvor kreften overskrider vevets motstandsevne. Små skader kan oppstå uten akutte smerter, men smerte og hevelse melder seg etter noen timer. Større skader bruker å gi kraftigere smerter og kan gi begrensninger i kneets bevegelse. Noen opplever at kneet kan låse seg, som kommer av en ruptur i menisken. Også kalt bøttehankruptur.

Undersøkelse

Å foreta en grundig skadehistorikk og klinisk undersøkelse gir mistanke om diagnosen. MR er den fortrukne undersøkelsen for å bekrefte diagnosen.

Behandling

Ved akutte skader brukes PRICE prinsippene. Protecion, Rest, Ice, Compression og Elevation. Meniskskader behandles enten konservativt eller operativ beroende av graden av skade, smerte, funksjon og pasientens krav på kneet. Styrke- og sansemotorisk trening er fokus ved konservativ behandling.