Skade på sideleddbånd i kneet

Vi har to sideleddbånd i kneet. Et på innsiden (det mediale) og et på utsiden (det laterale). Skade på sideleddbånd forekommer oftest ved traumet mot innsiden eller utsiden av kneet.

Mediale sidebåndet blir oftest skadet ved traume mot utsiden av kneet samtidig som man har lett bøy i kneet. Laterale sidebåndet skades oftest ved traume mot innsiden av kneet eller ved hyperekstensjonstraume. Mediale leddsbåndskader utgjør ca 40 prosent av alle alvorlige kneskader. Laterale sidebåndsskader er sjeldnere, men mer kompliserte fordi lateralsiden består av en rekke ligamenter og sener. Ligamentskadens omfang inndeles ofte inn i grad 1-3 beroende av skadens omfang. Hvor grad 1 er en lett skade på leddbånd til grad 3 som betyr at leddbånd er totalrupturert. Ved grad 2 og 3 skader kan det også oppstå skader på menisk og korsbånd i tillegg.

Symptomer

Man opplever som regel smerter ved skade på et av sideleddbåndene. Smerteintensiteten er varierende og iblant ikke så voldsom i forhold graden av skade. Man kan oppleve at kneet føles ustabilt ut. Ofte varierende grad av hevelse og i akuttfasen kan man oppleve nedsatt evne til å bøye og strekke ut kneet.

Undersøkelse

Skadehistorikken og klinisk undersøkelse av kneet gir mistanke om diagnosene. Skadeomfanget utredes med MR. Graden av skade og kravet personen har på kneet sitt dikterer om pasienten kun rehabiliteres konservativ eller om pasienten skal opereres.

Behandling

Hvis man er så uheldig og skader kneet sitt akutt, så er PRICE-prinsippet første prioritet. Oppsøk gjerne en kyndig terapeut eller lege som kan undersøke kneet og eventuelt henvise videre til MR-undersøkelse.

En grad 1 og 2 skade rehabiliteres oftest konservativt med en prognose på 6-12 uker. Disse ukene består av gradvis opptrening i samråd med terapeut.

En grad 3 skade er avhengig av ledsagende skader og tar derfor ofte mye lengre tid. Grad 3 skade bør vurderes av ortoped for eventuell operasjon.

Klikk her for komme tilbake til diagnoser. Les gjerne mer om mediale og laterale sideleddbåndskader ved klikke på linkene.