Skulderplager

Smerter i skuldre kan være komplisert å forstå. Skulderen er et ledd som kan beveges i alle plan og retninger, det er derfor også mange ulike strukturer som kan gi plager.

Vanligste årsakene til skulderplager

 • Traume/skade
 • Ensidig holdning
 • Feil arbeidsstilling/ for lite variasjon
 • For lite daglig aktivitet
 • Ubalanse i skulderens støttemuskulatur
 • Forandret funksjon mellom skulder, krageben, skulderblad, rygg og nakke
 • Stress, angst, frykt kan også medvirke

Årsaken til selve skuldersmerten kan ligge i skulderen. Likevel ser man svært ofte at den grunnleggende årsaken skyldes endret funksjon i en eller flere av skulderens viktige samarbeidspartnere. All skulderbevegelser er avhengig av en god, normal rytmisk bevegelse mellom skulderblad, rygg, krageben og overarm. Rygg og nakkeproblemer kan gi skulderplager– og motsatt.

Vanligste symptomene

 • Smerter når man løfter armen
 • Smerter når man er i ro for lenge
 • Vondt om natten
 • Smerter som stråler ut i armen

Undersøkelse

Skulderen er et komplisert ledd og det kan være en utfordring både å stille diagnose og behandle de forskjellige skulderplagene. En grundig klinisk undersøkelse av skulderen og nakken er avgjørende. Etter undersøkelsen vil vi avgjøre hva slags behandling som er best egnet. Aleksander Treidene gjør også diagnostisk ultralyd som kan være med på å hjelpe til for å bekrefte eller avkrefte om det er noe i vevsskade man skal ta hensyn til.

Behandling

 • Styrketrenings øvelser
 • Proprioseptisk trening
 • Sansemotorisk trening
  • Speilterapi
  • 2 points discrimination
 • Leddbehandling/manipulasjon
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Informasjon, råd og veiledning

Slik kan du selv forebygge skuldersmerter:

 • Unngå overbelastninger og ensartede løft
 • Unngå mye og ensidig jobbing i skulderhøyde eller høyere
 • Tren musklene i skulder, nakke og mellom skulderbladene
 • Forsøk å holde en naturlig god holdning

Tilbake til Diagnoser