Skulderplager

Smerter i skuldre kan være komplisert å forstå. Skulderen er et ledd som kan beveges i alle plan og retninger, det er derfor også mange ulike strukturer som kan gi plager.

Vanligste årsakene til skulderplager

 • Traume/skade
 • Dårlig holdning
 • Feil arbeidsstilling
 • For lite daglig aktivitet
 • Ubalanse i skulderens støttemuskulatur
 • Unormal funksjon mellom skulder, krageben, skulderblad, rygg og nakke

Årsaken til selve skuldersmerten kan ligge i skulderen. Likevel ser man svært ofte at den grunnleggende årsaken skyldes endret funksjon i en eller flere av skulderens viktige samarbeidspartnere. All skulderbevegelser er avhengig av en god, normal rytmisk bevegelse mellom skulderblad, rygg, krageben og overarm. Rygg og nakkeproblemer kan gi skulderplager– og motsatt:
Skulderbladenes stilling og støttemuskulatur rundt skulderblad og skulderledd spiller en spesielt viktig rolle ved alle armbevegelser. Hvis ikke dette samspillet fungerer som det skal, kan det over tid oppstå irritasjon og smerter.

Vanligste symptomene

 • Smerter når man løfter armen
 • Smerter når man er i ro for lenge
 • Vondt om natten
 • Smerter som stråler ut i armen

Undersøkelse

Skulderen er et komplisert ledd og det kan være en utfordring både å stille riktig diagnose og behandle de forskjellige skulderplagene. En grundig klinisk undersøkelse av skulderen er avgjørende. Riktig diagnose fører til riktig behandling! Etter undersøkelsen vil vi avgjøre hva slags behandling som er best egnet.

Behandling

 • Leddbehandling/manipulasjon
 • Tøyninger
 • Nålebehandling
 • Muskulære teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Styrketrening
 • Informasjon, råd og veiledning

Slik kan du selv forebygge skuldersmerter:

 • Unngå overbelastninger og ensartede løft
 • Unngå mye og ensidig jobbing i skulderhøyde eller høyere
 • Tren musklene i skulder, nakke og mellom skulderbladene
 • Forsøk å holde en naturlig god holdning

 

Tilbake til Diagnoser