Slap-Lesjon

SLAP-Lesjon, labrumskade er en skade på øvre, bakre delen av leddleppen i skulderen. Skaden er vanligst hos personer som driver med lagidrett, kontaktidrett eller er utsatt for fall i hverdagen.

Årsak til SLAP-Lesjon

Årsaken til SLAP-Lesjon er vanligvis fall hvor personen tar seg mot på strak arm og at armen er ut til siden av kroppen. Direkte slag mot skulderen. Skader i forbindelse med kraftfulle kastebevegelser over hodet og overbelastning av bicepssenen i forbindelse med styrketrening med mer. Kraften som påføres leddet, føres inn i leddet hvor leddleppen har som oppgave å stabilisere overarmsbeinet inne i leddet. Det blir så en større kraft enn leddleppen tåler og den kan løsne eller slites. Graden av skaden kan variere. Det er vanligere at menn får dette, men prevalens på 3:1 mot kvinner.

Symptomer

Vanlige symptomer er dype verkende smerter i fremre del av skulderleddet, smerter i forbindelse med belastning av biceps, krepitasjoner (knasing) og klikking i leddet. En kan erfare smerter ved belastning, nedsatt styrke ved løft. Det kan være smertefullt eller umulig å løfte armen over skulderhøyde. En kan også føle at leddet ikke føles stabilt.

Vurdering

En kyndig behandler foretar en grundig sykehistorie og god klinisk undersøkelse. Ved mistanke om SLAP-lesjon er det vanlig å ta bildediagnostikk ofte i form av MR for å bekrefte eller avkrefte skade.

NB! SLAP – Labrum funn kan også være asymptomatiske. Med det betyr at man finner disse også på personer uten smerte. Eksempelvis i denne studien på 53 personer uten symptomer mellom 40-60 år fant man at 72% hadde en forandring på labrum. (2)

Behandling

Spesifikt stabiliserende øvelser for skulderen gjennomført under instruksjon kan virke smertedempende, og har som formål å bedre stabilitet og funksjon. Tiltakene tilpasses individuelt. Ved vedvarende plager og manglende respons på behandling kan operasjon være et alternativ. Dette gjelder også dersom skulderen har vært ute av ledd (luxert) mer en 2 ganger eller om man er mann,  ung og driver idrett da kan kirurgi være et godt alternativ. (1)

Hva kan du gjøre selv?

Når skaden først har oppstått vil det være viktig å ikke belaste armen i stillinger som fremprovoserer økte smerter eller utfordrer leddleppen slik at det kan føre til opprettholdelse av skaden eller videre skade.

Forebygging

• Unngå å oppsøke situasjoner der en kan utsettes for fall eller direkte traumer. I håndball har man eksempelvis ved drag av motspiller i en arm/ skulder bakfra besluttet å gi direkte rødt kort.
• Trene styrke og stabilitet rundt skulderleddet for å kunne avverge eller begrense skade
• Være bevist på fallteknikk hvis dette er uunngåelig innen idrett eller liknende.

  1. EljabuW(2016) The natural course of shoulder instability and treatment trends: a systematic review.J OrthopTraumatol.Aug 17. 
  2. SchwartzbergR(2016) High Prevalence of Superior Labral Tears Diagnosed byMRIin Middle-Aged Patients With Asymptomatic Shoulders.

Tilbake til Diagnoser