Slap-Lesjon

SLAP-Lesjon er en skade på øvre bakre delen av leddleppen i skulderen. Skaden er vanligst hos personer som driver med lagidrett, kontaktidrett eller er utsatt for fall i hverdagen.

Årsak til SLAP-Lesjon

Årsaken til SLAP-Lesjon er vanligvis fall hvor personen tar seg mot på strak arm og at armen er ut til siden av kroppen. Direkte slag mot skulderen. Skader i forbindelse med kraftfulle kastebevegelser over hodet og overbelastning av bicepssenen i forbindelse med styrketrening med mer. Kraften som påføres leddet, føres inn i leddet hvor leddleppen har som oppgave å stabilisere overarmsbeinet inne i leddet. Det blir så en større kraft enn leddleppen tåler og den kan løsne eller slites. Graden av skaden kan variere.

Symptomer

Vanlige symptomer er dype verkende smerter i fremre del av skulderleddet, smerter i forbindelse med belastning av biceps, krepitasjoner (knasing) og klikking i leddet. En kan erfare smerter ved belastning, nedsatt styrke ved løft. Det kan være smertefullt eller umulig å løfte armen over skulderhøyde. En kan også føle at leddet ikke føles stabilt.

Vurdering

En kyndig behandler foretar en grundig sykehistorie og god klinisk undersøkelse. Ved mistanke om SLAP-lesjon er det vanlig å ta bildediagnostikk ofte i form av MR for å bekrefte eller avkrefte skade.

Behandling

Spesifikt stabiliserende øvelser for skulderen gjennomført under instruksjon kan virke smertedempende, og har som formål å bedre stabilitet og funksjon. Akupunktur kan også hjelpe ved å reduserer smerten i skulderen. Tiltakene tilpasses individuelt. Ved vedvarende plager og manglende respons på behandling kan operasjon være et alternativ. Dette gjelder også dersom skulderen har vært ute av ledd (luxert) mer en 2 ganger.

Hva kan du gjøre selv?

Når skaden først har oppstått vil det være viktig å ikke belaste armen i stillinger som fremprovoserer økte smerter eller utfordrer leddleppen slik at det kan føre til opprettholdelse av skaden eller videre skade.

Forebygging

• Unngå å oppsøke situasjoner der en kan utsettes for fall eller direkte traumer
• Trene styrke og stabilitet rundt skulderleddet for å kunne avverge eller begrense skade
• Være bevist på fallteknikk hvis dette er uunngåelig innen idrett eller liknende.

 

Tilbake til Diagnoser