Bilde - Nakkesmerter

Nakkesmerter

Nakkesmerter en vanlig plage som 20-50% av oss opplever årlig og har man hatt nakkesmerter en gang, så opplever 50-75% av disse en ny episode med smerter i nakken (1). Muskel- og skjelettlidelser er også den største årsaken til sykefravær og nakkesmerter er en av de vanligste plagene (2).

Smerter i nakken – alltid som følge av noe galt?

Ikke nødvendigvis. De siste årene har det skjedd mye innenfor forskningen på smerte. Den kunnskapen som er tilgjengelig i dag belyser at smerte er et sammensatt fenomen og kan påvirkes av mange ulike faktorer (3). Flere studier har sett på korrelasjonen mellom det vi ser på et bilde, som MR, CT og RTG, og smerte. Blant annet denne studien av Nakashima et al. (4) hvor man tok MR-bilder av nakken til 1211 personer uten smerter. De fant da at 87.6% av disse hadde buktende skiver. Lignende studier er også gjort på andre kroppsdeler (se bilde) og underbygger faktumet at korrelasjonen mellom strukturelle forandringer og smerte ikke er så god.

Mange av disse forandringene kan derfor sees på som våre innvendige rynker og trenger i seg ikke være symptomgivende. Dette kan være godt å vite for mange, siden disse funnene potensielt kan skape frykt for å bruke kroppen sin, som kan føre til at man kvier seg for å være i bevegelse. Det i seg selv kan skape et større problem og føre til mer smerter, enn hva som vises på bilde.

Men det betyr selvfølgelig ikke at bildeundersøkelser er unødvendige. I tilfeller hvor det er mistanke om en skade eller annen patologi som forårsaker smertene, kan MR, røntgen eller CT være hjelpsomt å utføre.

Så hva kan gi nakkesmerter?

I nakken har vi mange ulike strukturer som muskler, ledd, mellomvirvelskiver, leddbånd, nerver og blodårer. Om det oppstår en skade eller irritasjon i noen eller flere av disse strukturene så kan det oppstå smerte.

Det aller vanligste er at nakkesmerter oppstår uten at det foreligger noen skader eller andre patologiske forhold og blir da omtalt som uspesifikke nakkesmerter (5). Smertene kan oppstå som følge av noe som har skjedd eller at det er flere faktorer som har påvirket over en lengre tid. Det kan være at man har hatt nakken for lenge i en og samme posisjon, jobb foran pcen uten å endre stillingen til nakken hyppig nok. Noen har sovet med nakken i en ugunstig og/eller uvant posisjon. Kanskje man har over en lengre periode vært utsatt for veldig mye stress på jobb som gjør at man blir mer anspent i nakken. Årsakene kan være så mangt.

Smertene i nakken kan også komme av spesifikke diagnoser som f.eks skiveprolaps med eller uten affeksjon av nerver. I sjeldne tilfeller har smertene oppstått som følge av alvorlige diagnoser som for eksempel brudd, infeksjoner, systemiske sykdommer eller svulster. Ved mistanke om slike diagnoser er videre undersøkelser viktig slik at man får riktig hjelp så fort som mulig.

Behandling av nakkeplager

Manuell behandling har som mål bidra til en midlertidig lindring av smerter og bedring av funksjon. Dette skaper et «bedringsvindu» hvor det kan være lettere for pasienten å gjøre aktive tiltak på egen hånd. Denne kombinasjonen med manuell behandling og trening er ofte effektivt for å bedre uspesifikke nakkesmerter. Vi benytter oss av flere ulike behandlingsteknikker for hjelpe pasientene. Det være seg leddbehandling som manipulasjon eller mobilisering. Mykdelsbehandling som massasje, triggerpunktsbehandling og tøying. Samt gi råd og veiledning om hva man kan gjøre på egenhånd, som er en viktig og sentral del av behandlingen. Det kan dreie som treningsøvelser, ergonomiske råd, samt kartlegge andre faktorer som kan være nyttige å ta tak i for å oppnå gode resultater.

Hva kan man gjøre selv?

Trening og bevegelse er et av de beste tiltakene man kan gjøre for å lindre og forebygge for nakkesmerter. Man har satt i forskningen at trening kan redusere risikoen for nakkesmerter med nesten 50% (6).

Nedenfor kan du se et lite utvalg av øvelser for nakke- og skulderpartiet.

«Klokka» – En øvelse som er fin å begynne med hvis man har mye smerter i nakken. Ikke for tøff, kan ha en smertelindrende effekt og fin måte å introdusere trening for en vond nakke.
«Retraksjon» – En øvelse som jobber med muskulaturen på framsiden av nakken.
«Shrugs» – styrkeøvelse for muskulaturen som strekker seg fra skuldrene og opp i nakken.
«Skulderpress» – Også en øvelse for muskulaturen som strekker seg fra skuldrene og opp i nakken.

Styrkeøvelser for nakken, øvre del av ryggen og skuldrene har også vist seg å redusere risikoen for en ny episode med nakkesmerter mer enn bare å tøye diverse muskler rundt nakke og skulderpartiet. Erfaring tilsier at om man synes tøying er en effektiv måte å lindre smertene på, så kan det være et fint tiltak å gjøre ved behov. Ergonomiske tiltak kan redusere risikoen for å oppleve smerter i nakken, men trening er det aller beste tiltaket (6).

Referanser:

  1. Identifying risk factors for first-episode neck pain: A systematic review. Physio Network. Issue 4 (March 2018).
  2. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/02/rygg-og-nakkeplager-rammer-12-millioner-arlig2/
  3. https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/symptomer-og-tilstander/smerte
  4. Abnormal findings on magnetic resonance images of the cervical spines in 1211 asymptomatic subjects. Nakashima H et.al. Spine (Phila Pa 1976). 2015 Mar 15;40(6):392-8.
  5. https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bildediagnostikk/nakke/kroniske-nakkesmerter
  6. Exercise programs may be effective in preventing a new episode of neck pain: a systematic review and meta-analysis. Campos et al. Journal of Physiotherapy