Skuldersmerter

Det å ha skuldersmerter er vanlig. Forekomsten er 6-30%, den 3. mest vanlige muskel- ledd plagen (1) og den varer ofte lenge (2). Skuldersmerter varierer fra person til person. For en person kan skuldersmerter være å ikke kunne løfte på barna eller barnebarna. For en annen kan det være å ikke kunne kaste en håndball, men for en annen kan det være at man ikke får sove om natten. Vi er forskjellig og vi har ulike krav på kroppene og skuldrene våre.

skuldersmerter
Aleksander Treidene hos oss jobber mye med skulder- og senesmerter.

FØRSTE TIME

Det første vi gjør når du kommer til oss med skuldersmerter er at vi hører på din historie. Hvordan har dette oppstått, hvor lenge har det vedvart. Vi kan også lure på hvordan dette påvirker nattesøvnen din og hvilke bevegelser som er de mest provoserende. Er det noe du har valgt å stoppe med på grunn av skulderplagene dine? Sykmeldt? Vi lurer også på hvordan hverdagen og livet ditt er og om det er andre ting som er utfordrende. Andre livsstilsfaktorer kan og være medvirkende.

Kanskje vegrer du deg for å bevege på armen? Fordi du lurer på om man skader noe, og dermed er usikker på om du skal belaste, trene, gå på jobb og lignende. Det kan være andre ting i livet som er utfordrende. Disse årsakene kan også påvirke din skulderproblematikk. Vi ønsker at så mange ting som mulig er positive for at du skal bli så bra som mulig.

UNDERSØKELSE AV SKULDERSMERTER

Årsakene til skuldersmerter kan være mange, og av og til er det vanskelig å stille rett diagnose. Når vi starter med å undersøke deg så forsøker vi finne ut om skuldersmerten din kan være relatert fra nakken. Om vi ikke klarer å reprodusere plagene dine herfra så går vi videre til skulderen. Her ser vi på følgende:

 • Stiv og vond?
  • Frossen skulder, artrose
 • Svak (sterk) og vond?
  • slimpose/ bursa, senesmerte/ rotator cuff tendinopati, nevrologisk årsak
 • Ustabil og vond?
  • skulder ut av ledd pga ulykke eller ikke ulykke.

Impingement syndrom eller innklemning syndrom brukte man tidligere som benevning for årsak til skuldersmerter. Det bruker man ikke lenger, men bruker nå heller rotator cuff tendionopati eller subacromielt smertesyndrom.

Bestill time her så skal vi hjelpe deg i gang med dine skuldersmerter!

ULTRALYD

Som en del av undersøkelsen gjør også Aleksander Treidene ultralyd- undersøkelse av din skulder. Dette for å se om det er noe vi skal henvise deg videre for eller om det er noe vi skal ta hensyn til med tanke på trening eller annet. Eksempelvis om du har et kalkinnslag som er større enn 5 mm. så kan det være vi velger trykkbølge som et tiltak eller at vi henviser deg videre for kalkskylling. Er det en slimpose, bursitt, så det kan være at man vurderer kortisoninjeksjon. Men her er det viktig å vurdere korttidseffekter opp mot potensielle negative langtidseffekter på sene og brusk. Er det en større ruptur, (rift, avrivning) så vurderer man og om det er nødvendig med en vurdering fra ortoped. Her er det mange ulike faktorer som påvirker.

Vi snakker sammen om funnene og hvordan dette evt. kan påvirke ditt smertebilde. Det kan være at det har relevans for dine plager, men det er avhengig av det du forteller oss og funnene vi gjør i undersøkelsen. Visste du at funn på MR og ultralyd kan være asymptomatiske? Dvs. at det vi finner på disse bildeundersøkelsene, kan vi også finne på de som ikke har vondt (3, 4).

ultralyd

BEHANDLING AV SKULDERSMERTER

Hva gjelder behandling og tiltak for å bedre din situasjon så kan det være flere ting vi vurderer. Som regel vil du alltid få skulderøvelser og bevegelser å gjøre for din skulder. Om du ikke får dette med en gang så ønsker vi så kjapt symptomer tillater det å sette deg i gang med bevegelse. Vi diskuterer smerte sammen og skaper en strategi for hvordan vi kan forholde oss til smerte under og etter trening. Vi diskuterer også treningsdosen og hva den påvirkes av. Her kan du lese om det å trene med smerte.

Det kan og være at vi gjør ulike behandlingstiltak for å redusere smerte- og symptombildet. Eksempler på dette er muskelbehandling, leddmanipulajon, nervemobilisering, trykkbølge, speilterapi, 2 punkt gjenkjenning med mere.

Her kan du se Aleksander sine 3 øvelser for en sterk og robust skulder!

MINSKE SMERTE, HVA MÅ TIL?

For å minske skuldersmerte og bedre funksjonen er det ofte øvelser som må til. Men nødvendigvis så bør man ikke bli sterkere eller få enda større bevegelse for å bli bedre av skuldersmerter. Smerte er komplekst og påvirkes av en en mengde ulike faktorer. Søvn, mentalt stress, fysisk stress, tidligere erfaringer, tanker og meninger osv. Ved blant annet søvn har man sett at mindre enn 6 timer søvn i 4 dager eller mer kan påvirke smerte med opp mot 25% økning (6). Så søvn er og noe å tenke på med tanke på smerte, dosering av trening osv.

Kanskje handler det også litt om dette: NB! For deg som er spesielt interessert :-)

EXPECTANCY VIOLATION- «forventningsbrudd»

Hjernen vår: «nå har vi gjort denne bevegelsen noen ganger, og det jeg fryktet skulle skje, skjer ikke i så stor grad likevel».

Så hva betyr dette? Om smerte har man tanker om predictive processing (5). Hjernen vår er en prosess maskin. Den forutsier utfallet av våre handlinger og former virkeligheten til det vi forventer. Derfor ser vi hva vi tror. Mye av den levde opplevelsen vår er basert på en tolkning av vår virkelighetsoppfatning. Visuell tilbakemelding og annen input er så kraftig for den opplevelsen at den kan blokkere annen aktuell sensorisk informasjon, tidligere hendelser osv. Og ved å gjøre bevegelser som bryter med hva vi har opplevd mange ganger, kan man tilrettelegge for nye opplevelser gjennom plastiske forandringer. Altså vårt fantastiske tilpasningsdyktige nervesystem.

Her kan vi hjelpe deg med å endre øvelsene, se litt annerledes på hvordan de kan utføres, lære deg om smerte, skape strategi for håndtering av smerte, se på doseringen av trening osv.

Trenger du hjelp med dine skulderplager kontakt oss eller bestill time på vår nettbestilling.

Øvelser for skulder

Referanse

 1. LuimeJJ(2004) Prevalenceand incidence of shoulder pain in the general population; a systematic review. ScandJ Rheumatol.;33(2):73-81 130
 2. OttenheijmRP(2011) The Maastricht Ultrasound Shoulder pain trial (MUST).BMC MusculoskeletDisord.Jul 8;12:154.
 3. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. Brinjikji, W. et al. AJNR AM J NEIRORADIAL, 2014/15
 4. Prevalence of symptomatic and asymptomatic rotator cuff tears in the general population: From mass-screening in one village.
 5. Now you see it av Daniel Yon a cognitive neuroscientist and experimental psychologist at Birkbeck, University of London.
 6. Sleep deprivation and pain perception. Review article Lautenbacher S, et al. Sleep Med Rev. 2006.