Bilde - Jeg behandler pasienter med svimmelhet!

Jeg behandler pasienter med svimmelhet!

Svimmelhet er en svært vanlig tilstand i samfunnet. De sier at ubehaget og livskvalitetens forringelse kan sammenlignes med alvorlig syke pasienter. Av denne grunn ønsker jeg å bli god på å diagnostisere og behandle svimmelhet. Resultatene på noen av årsaken til svimmelhet har gode resultater ved behandling.

Hva er svimmelhet?

Kort fortalt, så har vi balanseorganet i øret. Vi har syn, hørsel og noe som heter propriosepsjon. Det vil si informasjon som kommer fra ledd, muskler og sener i hele kroppen. Dette blir sydd sammen i det sentrale nervesystemet og hjernen. Informasjon fra disse sansene og bearbeidingen i nervesystemet og hjernen utgjør balansen vår. Ulike årsaker som leder til feilinformasjon fra disse sansene kan være med på å forårsake svimmelhet.

Over til litt av alvoret

Det viktigste når man jobber med svimmelhet er å ha god kunnskap om de ulike svimmelhetsdiagnosene og symptomene. Årsakene til svimmelhet stammer heldigvis sjeldent fra alvorlig sykdom. Men det er viktig å identifisere de alvorlige tilfellene tidlig, slik at pasienten får riktig undersøkelse og behandling. Så min regel er: Ved den minste usikkerhet, send direkte til lege!

Jeg antar at de som leser denne teksten lurer på hvilke diagnoser som har god effekt av behandling? Og kanskje like viktig hva har mindre eller ingen effekt, og skal videre til lege eller øre-nese-hals?

Noen av tilstandene er nok litt vanskelige for de som leser dette, mens annet kan man kjenne igjen. Det er listet opp de vanligste årsakene, men det finnes en rekke andre årsaker.

Tilstander som behandling normalt har god effekt på:

  • Krystallsyken (kjent som BPPV)
  • Nakkerelatert svimmelhet (dette er litt omdiskutert i faglitteraturen)
  • Aldersbetinget svimmelhet
  • PPPD eller Fobisk postoral vertigo. Dette er en diagnose som kan stilles når alt annet er utelukket og man står igjen med en svimmelhet som kommer i attakker. Som regel ved ytre stimuli, bruk av øynene og stress på systemet. Det kan være gå inn i et kjøpesenter med mye lys og stress, eller gå opp på en bro og kjenne svette, hjertebank, uro sammen med svimmelhet. Normalt har dette kommet over tid. Depresjoner og/eller angst kan både utløse plagene og forverre plagene
  • Migrene, der svimmelhet oppstår under anfallet. Tilstanden behandles gjennom medisiner fra legen. Det er både forebyggende medisiner og akutte medisiner i forkant av anfallene. Et samarbeid med behandler vil normalt bedre resultatene, da forskningen viser at medisiner alene har dårligere resultater enn kombinasjonen muskel -og skjelett behandling og medisiner.

Tilstander som i førsteomgang skal videre til lege 

Men et klart mål er å skape trygget for pasienten, noe som i seg selv vil ha en effekt på svimmelhet. Utrygge og redde pasienter vil normalt ha mer svimmelhet.

  • Alle alvorlige tilstander som bl.a. slag og kreft.
  • Virus på balansenerven (vestibularisnevritt)
  • Menieres sykdom
  • Svimmelhet når man er nær besvimelse (sjekk blodtrykk og ev medisiner hos lege)

Oppsummert vil det være nyttig å komme til undersøkelse så fort som mulig ved svimmelhet, og fagpersonen bør ha god kunnskap om dette fagfeltet. De alvorlige tilstandene MÅ lukes ut, og flere av de vanligste årsakene til svimmelhet vil ha godt resultat av riktig behandling

Klikk her for å lese flere blogginnlegg.