bevismateriale

Julen er her, og nissen har fått en rekke henvendelser om ønsker til jul. Julenissen ser på alle ønsker som er kommet inn og han har en liste med kommentarer om man har vært snill eller ikke. Gjort gode eller dårlige ting. Noen ganger skriver han hvorfor man noen ganger kan unnskylde en ikke så god handling. Julenissen vet jo at alle kan gjøre rett eller feil og at alle kan gjøre noe mindre bra innimellom, for det er jo slik man lærer å skille mellom gode og mindre gode handlinger. Så hva har det med smerte å gjøre?

Det jeg nå skal fortelle deg er det viktig å si følgende om. Det kan oppleves som vanskelig og kan kanskje skape konflikt mot din nåværende forståelse.

Jeg håper å så et frø

Du skal vite at disse tingene som jeg skriver om har jeg og flere med meg brukt lang tid på å forsøke å forstå. Og ikke minst har det tatt meg lang tid å endre mine tanker og meninger rundt dette. Derfor er det viktig å understreke at jeg ikke forventer at du skal svelge dette med en gang, men jeg håper det kan skape en ny nysgjerrighet for smerte og at du kanskje ønsker å lære deg litt mer.

Tidligere har jeg skrevet om ulike smertehistorier som viser at korrelasjonen mellom skade og smerte er dårlig. Jeg har også skrevet om det å trene med smerte. Så spør du kanskje deg selv spørsmålet. Er det slik at det som skjer ute i kroppen ikke har noe å si? Jo, det har det! Men kanskje i mindre grad enn man har ment tidligere?

Kroppens alarmsystem

Du har et fantastisk alarmsystem, nervesystemet ditt. Dette systemet skal du lytte til og spesielt om du har fått NYE symptomer som ikke er blitt undersøkt. Alvorlig sykdom skal og må utelukkes! Så om du har smerter som ikke er undersøkt kontakt din fastlege. Først når det er utelukket kan man gå videre med det du kan lese om under.

Hva kan du forvente av denne informasjonen?

Smerte er en personlig opplevelse og erfaring. Jeg er utrolig ydmyk for din historie og det ytterst lite jeg vet om den og ditt levde liv. Vi som jobber med dette kan noe om smerte, men det er du som er eksperten på din smerte! Du kjenner den, bedre enn jeg eller andre gjør.

Husk og at dette ikke er en behandling. Ingen kan snakke og forklare deg smertefri (både jeg og flere har gjort den feilen). Det handler om å forstå hvor kompleks smerten din er og at den alltid er helt ekte. Det kan hjelpe deg med å gi mer fornuft til hvorfor det som skjer med deg, skjer. Slik at du kan bli mer aktiv, utfordre deg selv, håndtere forverringer, takle endringsbare og ikke – endringsbare faktorer i livet ditt.

Bevismateriale

I boken Explain Pain forklarer Mosley og Butler om smerte og hva som kan påvirke dette. «Om nervesystemet og hjernen vår har nok bevis for at man er i fare så vil det beskytte oss og man vil da oppleve smerte». Dette bevismaterialet kan være omtrent hva som helst og dette kan du lese mer om lenger ned.

Smerte og beskyttelse

Hjernen vår gjør hele tiden en kompleks vurdering av alt, som for oss personlig kan være en fare / trussel eller trygghet / sikkerhet mot deg og overlevelsen av kroppen din.

Alle disse tingene analyseres av forsvarssystemene dine for å vurdere hvor stor trusselen er og hva dette gjør for sikkerhetsbildet ditt. Samtidig i alt dette er det ikke bare hjernen som er ansvarlig for forsvarsmekanismer som smerte, men også immunforsvaret ditt som samarbeider med alle celler i hjernen og nervesystemet. Det kalles ‘kontrollsystemene’. For å holde kontroll over deg og kroppen din, er disse systemene ansvarlige for å produsere smerte, betennelse, hevelse, utmattelse, sinne, glede, frykt, angst. Ja, alt du kan forestille deg for å produsere ikke bare kroppslige prosesser, men også atferd i deg som kan være gunstig for deg og din kropp.

Farene og trygghetene i deg, ditt bevismateriale

Så hvorfor startet jeg å snakke om Julenissens snill og slem liste? Jo, fordi at man kan tenke på dette som en metafor for ditt bevismaterial. Hva er dette bevismaterialet og hvordan du kan forstå hvorfor du opplever det du gjør. Hva i det bevismaterialet kan du endre på for å komme på rett spor mot å ikke ha de samme plagene og få en bedre helse. På denne måten kan du skape en forståelse over situasjonen din og hva du kan ta tak i for å hjelpe deg selv i rett retning. Så vær snill med deg selv og gjør noe noe godt for deg som kan bety en stor forskjell for din helse.

  • Farer i deg (FID)
  • Trygghet i deg (TID)

Om listen med farer er lenger enn trygghet er bevismaterialet tilstrekkelig og det kan være at du opplever smerte.

Eksempler på farer og trygghet er:

  • Ting som skjer i kroppen
  • Ting jeg gjør
  • Ting jeg sier
  • Ting jeg tror og tenker
  • Mennesker i livet
  • Steder jeg er på
  • Ting jeg hører / ser / kjenner lukten eller smaken av / tar på

NB! Bildet under er med engelsk tekst. Farer på venstre (DIMs) og tryggheter på høyre (SIMs).

Min personlige historie

For å eksemplifisere dette igjennom meg selv skal jeg dele en historie for akkurat 5 år siden. Jeg fikk forferdelige mage- og ryggsmerter. De var vonde igjennom dagen, men mot kvelden og natten ble de uutholdelige. Så vonde at jeg vred meg på badegulvet i timevis for så å komme meg på jobb utpå morgenen. På 3. dagen var jeg helt på felgen og klarte ikke mer. Det endte med at jeg fikk sterke smertestillende på morgenen og endelig fikk litt hvile. For en lettelse. De verste smertene roet seg, men var der fortsatt.

Tankene begynte å svirre, nå blir jeg urolig. Jeg fikk katastrofetanker. Jeg grublet. Jeg ligger på badegulvet og tenker at livet er snart over. Må jeg øke på livsforsikringene? Dette kan jeg se tilbake på og himle med øyene og smile av, men der og da var det høyst relevant.

For å utelukke sykdom ble jeg sendt på ultralyd av mage og MR av ryggen. Der fant man ingenting. INGENTING! Noe måtte være galt med meg. Men det var også bra at man ikke fant noe. Dagene gikk og jeg ble sakte bedre.

Min refleksjon

Det tok meg noen år før jeg reflekterte over hva som kan ha foregått. Det er nok først nå når jeg forstår mer om smerte at jeg virkelig kan reflektere over det.

Så hva mener jeg med det?

La oss gå tilbake til farer og trygghet. I denne tiden i livet mitt hadde jeg det i utgangspunktet veldig bra. Flott samboer (+1 trygghet), var akkurat ferdig med å bygge hus og vi var blitt foreldre. Men jeg hadde og mye stress i livet.

Farene i meg

Husbygging ga mange uvisse ting i form av ny økonomi (+1 fare). Jeg skulle venne meg til min nye rolle som pappa og alt det ukjente som fulgte med det av bekymring (+1 fare). Jeg jobbet mye og strevde for å oppdatere meg på fag. I tillegg som selvstendig næringsdrivende så er det å ha nok å gjøre avgjørende for å kunne betale for sin familie og sin nye bolig (+1 fare). Jeg sov veldig dårlig og lite som mange småbarnsforeldre gjør (+1 fare). Hadde mindre tid for trening og aktiviteter som betydde mye for meg (+1 fare). Jeg var i en livsfase hvor jeg strevde med å falle til ro i min identitet og bli trygg i den (+1 fare ). Hadde mindre tid for meningsfulle aktiviteter hvor jeg fikk slappe av og skape muligheter for mitt nerve- og immunsystem til å roe seg ned (+1 fare). Disse tingene utkonkurrerte mine trygge deler i livet og skapte min situasjon. Det er slik jeg ser tilbake og reflekterer over det nå.

Og var det noe vev i mage/ tarm eller annet som var irritert? Ja, kanskje.

Beskyttelse og minne om smerte

Dette gjorde til dels at når vi fikk vårt andre barn slo katastrofetanker inn. Stress rundt en ukjent situasjon hvor man ikke har kontroll på alt fra søvn til barnets personlighet og helsetilstand. Usikkerhet er for oss mennesker vanskelig å håndtere. Til tider frustrasjon som bygges opp og søvnen som settes på store prøver. Og at jeg skal fortsatt prestere på mange arenaer i livet. Så innimellom kommer redselen for om jeg vil oppleve dette igjen. At disse smertene skal gjennoppstå. Så når jeg kjente tegn til magesmerter for en tid tilbake så slo frykten i meg. Dette er normalt og er våre minner om smerter på lik linje som andre minner.

Farer kan bli tryggheter

Men jeg tror selv at denne gangen var jeg mer forberedt og kunne ta tak i situasjonen. Altså mange av mine farer var nå flyttet over på trygghetssiden. Puste (+1 trygghet), ta time-out for å gjøre ting som var godt for meg (+1 trygghet), hadde mer erfaring og kunnskap om hva jeg gikk til (+1 trygghet), var i trening som for meg betyr enormt mye og gjør at jeg håndterer stress bedre og har det bedre mentale (+1 trygghet).

«Hjemsøkt hus»

Det å leve i et «hjemsøkt hus» for lenge skaper utfordringer for nervesystemet, hormonsystemet og immunsystemet vårt. Med denne metaforen mener man å være i situasjoner med mye langvarig negativt stress, frykt, uro, konflikter osv. Da er det viktig å komme over i «strandmodus». Trygt, godt, avslappet. Sagt på en annen måte skap situasjoner hvor du er trygg og har det godt! Skap en kontrast til det som er mer negativt i livet. Altså det som er meningsfulle aktiviteter for DEG!

Lykke til med å tenke igjennom dine farer og tryggheter.

Til slutt ønsker jeg deg en riktig God Jul!