peace&love

Akuttskader skal ha FRED OG KJÆRLIGHET! Gjennom årene har behandlingsforslagene for akuttskader / bløtvevsskade vært mange. Hva sier vitenskapen? Opp igjennom årene har vi brukt forkortelsen ICE, så RICE, senere PRICE og til slutt POLICE. Glem disse gamle akronymene og husk i stedet på: PEACE & LOVE. Følgende informasjon er basert på de nyeste anbefalingene for håndtering av akuttskade / bløtvevsskade referert til i BJSM. Så om du er trener, lagleder, forelder, utøver eller innvolvert der hvor akuttskader skjer ville jeg lest videre!

Akuttskader

Umiddelbart etter en akuttskade / bløtvevskade, ikke gjør skade, og la PEACE lede og guide deg.

Protect – Beskytt

Beskytt området i noen dager for å unngå å forverre skaden. Du kan belaste området lett, ettersom det øker reparasjonen og reduserer tap av styrke i området.

Elevation – Løft

Løft området slik at det er over hjertestand flere ganger daglig. Effekten av dette er tvilsomt, men står med fortsatt.

Avoid – UNNGÅ antiinflammatorisk medisin

Selv om mange ofte anbefaler antiinflammatoriske medisiner (ibuprofen/ ibux etc.), anbefaler litteraturen å unngå dette. Dette skyldes at betennelse er gunstig for å bygge vevsstyrke igjen i akutt, subakutt fase av en skade. Så hvis du tar medisiner mot betennelse, risikerer du å forstyrre tilhelningsprosessen, vevsheling.

Compression – Kompresjon

Kompresjon i form av bandasjer etc. kan begrense hevelse. Spesielt på ankel forstuing er effekten av kompresjon observert. Noen tenker kanskje «hvor er isen?». Is har blitt mindre anbefalt fordi det ikke finnes gode bevis på virkningen. Videre hevder noen at is kan hemme tilhelningsprosessen.

Education – Utdanne, gi kunnskap

Kunnskap er grunnlaget for våre beslutninger. Derfor anbefales det at helsepersonell gir pasienten informasjon om hva han / hun skal gjøre.

akuttskader og peace & love

Akuttskader etter 48–72 timer

Da brukes LOVE.

Load – Belast

Når det belastes optimalt, styrkes kroppens muskel- og skjelettsystemet. Derfor er dette en viktig del av å komme seg etter akuttskader. Helst så tidlig som mulig.

Optimisme

En viktig faktor som vi ofte glemmer er våre tanker rundt skaden. Hvis du har redsel/bekymring for å belaste området etter skaden, kan det ha innvirkning på rehabilitering. Derfor er det viktig at vi får vite dette, men ikke vær redd. Visste du at smerten beskytter deg for ytterligere skade? Smerten kommer før vevsskade, så hvis du finner ut at smerten øker over en kort periode, er det vanligvis et tegn på at kroppen beskytter deg litt ekstra og ikke et tegn på at du har skadet deg ytterligere – et viktig poeng å huske! Her kan du se en strategi for trening med smerte.

En viktig del av optimisme er og hvordan vi som helsepersonell kommuniserer og forklarer funn og hvorfor du skal eksempelvis skal forholde deg til PEACE & LOVE.

Les om hva Aleksander Treidene har skrevet om ord og forklaringer her.

Vascularisation – sirkulasjon

Få blodet til å pumpe. Jo tidligere du kan få hjertefrekvensen opp, jo bedre er det. Fordi når hjertefrekvensen er høy, utskilles kroppens egne «smertedempere». Tenk igjennom hvor mye du gjør av den aktiviteten du velger bare. Eksempler kan være at man velger romaskin eller sykkel istedet for tredemøllen etter for eksempel en ankelskade.

Exercise – Trening/ øvelser

Det er sterke bevis for at øvelser kan forhindre fremtidig ubehag fra ankelskader. Dette er fordi øvelser gjenvinner bevegelse, styrke og kroppskontroll av det skade området. Smerte bør i akuttfase begrenses til det minimale. Dette pga av at man ønsker optimale forhold for tilhelnings- prosessene.

Ved langvarige plager derimot kan det være annerledes med tanke på trening og smerte. Les mer om det her.